VIVA - Social entrepreneurship training programme

Finding employment in present days is a challenge for all young people. More and more young people start their professional paths by searching for opportunities for youth work or voluntary activities in order to build certain experience and to accumulate expertise. Social entrepreneurship is one of the best existing instruments for creating employment for people with disabilities or some other disadvantage. Still, in most cases, these instruments are initiated by visionaries not belonging to the target group that would benefit from a certain social enterprise. Young people with v.i. need to build the confidence and accumulate the skills necessary to turn themselves into social entrepreneurs in order to shape their jobs, working environments and missions the way they like. 

Building these skills, confidence and resilience require achieving awareness on several different levels, and thes current training course aims at exactly this


PeerAct

 Discrimination and intolerances among youth based on religion, gender, ethnicity, race, disability or sexual orientation or simply not fitting the social norms can be seen in many countries today. This situation is not compatible to the values on which the EU was founded and a solution for combating this phenomenon is needed. We believe that non-governmental youth organisations need to tackle this issue and for this they need an effective solution and resources that can be implemented at local level. 

PeerAct is meant to be a peer-to-peer solution to address these issues. At its foundation lies the "A world of difference – AWOD”® training programme, which has been used for more than 20 years and which has already proven its effectiveness in fostering non-discrimination, tolerance, solidarity and equality on more than 350 000 worldwide beneficiaries. The programme uses interactive methods such as simulations, small and large group discussion, role-plays, dramatizations, that generate experiences which later help participants reflect and draw conclusions about the ways in which differences impact our daily lives.


Peers for Integration

Situația refugiaților este cea mai importantă provocare cu care UE s-a confruntat în decenii. Barometrele plasează imigrația ca nr. 1 preocupare a europenilor (40 - 60% consideră că este o mare amenințare). 61% dintre belgieni și 51% dintre italieni sunt de acord că orice altă migrație din țările musulmane ar trebui oprită (Chatham House) și 84% dintre români nu ar fi de acord ca refugiații să se stabilească în țara lor.

Tinerii manifestă comportamente similare. Un studiu realizat de OTI între peste 1000 de elevi din școlile din Arad (România) a arătat că peste 65% dintre aceștia (cu vârste cuprinse între 13 și 20 de ani) nu și-ar dori un prieten musulman sau refugiat, chiar dacă nu au întâlnit niciodată o persoană aparținând aceste grupuri. 32% dintre tinerii migranți din IT recunosc că au suferit hărțuire datorită originii lor etnice sau de imigranți (UE-AFR), iar numărul real este estimat a fi mai mare.

Diferite cercetări (de exemplu „Paradoxul incertitudinii: amenințarea percepută moderează impactul incertitudinii asupra toleranței politice”) indică faptul că cauzele acestora sunt mai degrabă emoționale decât raționale și implică de obicei lipsa de cunoștințe și frică. Informațiile limitate despre cultura lor și denaturarea faptului că o parte din mass-media și din social media au favorizat activează mecanisme de apărare automată la oameni care duc la respingerea diferitelor grupuri.

Atitudinile negative și excluderea asociate acestora sunt, de asemenea, recunoscute de tinerii refugiați și migranți drept principalele provocări pentru integrarea în țările gazdă. O cercetare efectuată de Ofensiva Tinerilor în rândul a peste 300 dintre ei care s-au stabilit în România, Belgia, Italia, Regatul Unit, Albania, Danemarca, Franța și Spania a indicat că provocarea numărul 1 cu care s-au confruntat a fost lipsa de conștientizare a diferitelor norme culturale există în Europa și lipsa abilității de a face față „fricțiunii culturale” (de exemplu, în România 52% sunt de acord cu acest lucru). Învățarea limbii țării gazdă și găsirea unei case / locuri de muncă au urmat îndeaproape acest lucru.

Dacă până acum „fricțiunea culturală” era văzută mai ales ca fiind naturală, în contextul actual, aceasta nu face decât să adauge tensiunea. Cetățenii UE au devenit mai intoleranți la diferențele culturale. În acest context, refugiații declară acest lucru ca un mare obstacol în incluziunea lor, simt nevoia să înțeleagă mai bine și să facă față diferențelor culturale, să pledeze mai bine pentru incluziunea lor și pentru respectarea diversității, dar nu au aproape resurse pentru a o face. Acest lucru a fost recunoscut și de Comisia Europeană în „Planul său de acțiune privind integrarea resortisanților țărilor terțe”, care concluzionează că obținerea unei înțelegeri a culturii și valorilor societății primitoare este crucială pentru resortisanții țărilor terțe și că evenimentele de învățare de la egal la egal în domeniul interculturalității conștientizarea ar trebui susținută.

Cu 65 până la 85% dintre refugiații care s-au stabilit în țările europene fiind mai mici de 35 de ani, dar observând, de asemenea, că excluziunea se manifestă și în rândul tinerilor, această situație de intoleranță și excluziune tot mai mare se confruntă cu viziunea comună a membrilor EPTO (parteneri în acest proiect) de „tineri care învață unii de la alții cum să-și îmbrățișeze diferențele și să-și realizeze potențialul unic”.

Având în vedere toate cele de mai sus, partenerii au decis că ar trebui să ne folosim expertiza și resursele și să ne intensificăm eforturile pentru facilitarea includerii refugiaților în societatea europeană. În acest context, ne-am unit eforturile pentru a dezvolta, testa și disemina un program de educație inter pares care:

o dezvoltă capacitățile de integrare în noul mediu cultural al tinerilor refugiați care intenționează să se mute în țările europene;

o Poate fi folosită de scoli și organizațiide tineret pentru a crea un mediu în care tinerii înțeleg și acceptă diversitatea culturală.PeaceJam


 Curriculum-ul PeaceJam "Compassion in Action" a fost creat pentru a combate provocările europene referitoare la extremism, diviziune, radicalizare și excludere. Acest curriculum subscrie viziunii Declarației de la Paris de transformare a incluziunii sociale a UE, inspirând tinerii și îmbunătpțind situația comunităților și școlilor în care locuiesc și învață tinerii.

Până acum au fost implicați peste 3000 de tineri din 54 de școli, cu ajutorul a 152 de profesori din comunitățile din întreaga UE care au pilotat, evaluat și adaptat un curriculum pentru crearea de comunități incluzive, care anterior a fost implementat în 39 de țări în ultimii de 20 de ani.

Curriculumul se bazează pe viața laureaților Premiului Nobel pentru Pace care lucrează cu Fundația PeaceJam. Prin activități dedicate de formare, laureații Nobel îi inspiră pe tineri în moduri care le schimbă viața, încorporând respectul reciproc și dialogul intercultural pentru a combate toate formele de discriminare.